Večernji list - Hrvatska - Ekran : 2020-07-31

Tv Faca : 18 : 18

Tv Faca

18 RIJEČ JE O JEDNOM OD NAJVAŽNIJI­H I NAJUTJECAJ­NIJIH 40 GODINA ALBUMA KOJI JE PROMIJENIO GLAZBU U ONDAŠNJOJ DRŽAVI CRNO BIJELI SVIJET Neočekivan­o postignuće klinaca na pragu slave i sjajnog Jasenka Houre PETAK // 31. 7. 2020. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.