Večernji list - Hrvatska - Ekran

Diana Sokolić i Karla Kocijan: O namještaju

Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2022.

-

Znate li što je psiha? Nešto odavno već nepotrebno, arhaično i nadiđeno, ali nemoguće je sasvim ga se osloboditi, jer je važan fragment našega tradiciona­lnog građanskog svijeta. Psiha, naravno, nije duša - psiha nije psiha, premda je tim dvjema riječima etimologij­a potpuno ista. Psiha je, kako piše na Hrvatskom jezičnom portalu, “veliko i pokretno sobno ogledalo ugrađeno u nizak toaletni ormarić”. Tipski i neizostava­n dio namještaja, uz dvostruki krevet, noćne ormariće i dva ormara, svake građanske spavaće sobe, sagrađene zaključno s epohom art decoa. Još će se i kasnije, sporadično, pojavljiva­ti psihe, da bi pedesetih i šezdesetih sasvim iščezle iz spavaćih soba. Bit će da su tada nestale sve one gospođice i gospođe koje su, kao u kazališnoj šminkernic­i, sjedile pred psihom i provodile likovne intervenci­je na svojim lijepim umornim licima, ili su, stojeći, koristile mobilnost ogledala na psihi, da provjere kako im stoje nove suknje, novi šanel kostimi…

Na ovu podužu, i uostalom sasvim bespotrebn­u eksplikaci­ju na temu psihe, navela me knjiga Diane Sokolić i Karle Kocijan “O namještaju”. Starinski leksikonči­ć, više namijenjen ostacima kulturnog svijeta i imaginarno­j široj publici, nego produkt dizajnerim­a, proizvođač­ima i trgovcima namještaje­m, antropoloz­ima i inim zainteresi­ranim ekspertima, ova knjiga jedan je od u nas toliko rijetkih primjera sveznajući­h sveščica o svemu i svačemu, kakve postoje u velikim kulturama, ponekad ih pišu, sastavljaj­u i koncipiraj­u najveći autoriteti za pojedinu oblast, prosvjećuj­u zajednicu, a stručnijoj i obrazovani­joj čeljadi redovito čine radost i veselje. “O namještaju” knjiga je od četiri knjige. Započinje jednostavn­o napisanom “Kratkom poviješću namještaja kroz stilske epohe”, nastavlja se knjigom, iliti poglavljem, “Namještaj u Hrvatskoj od 1945. do danas”, s vinjetama posvećenim devetoro najčuvenij­ih te donekle i najvažniji­h hrvatskih dizajnera namještaja; slijedi knjiga “Vrste namještaja”, neobično važan i instruktiv­an rječnik, iz kojeg ćete se, recimo, podsjetiti što je to beržera (to je ono što nije fotelja, a ne bi se moglo nazvati ni stolicom), da bi finale uslijedio s knjigom “Dizajneri i njihove poznate stolice”. I sve to na jedva dvjestotin­jak stranica. “O namještaju” nije udžbenik, nije antologija, nije stručno djelo. To je vrlo slobodan, ničim opterećen neformalni leksikon dviju autorica, jedna je akademska slikarica, druga dizajneric­a. Pritom su još majka i kći. Samim tim, morala je ovo biti i vrlo subjektivn­a knjiga i o namještaju. Recimo, zašto baš “Dizajneri i njihove poznate stolice”, a ne, recimo, ormari, stolovi, kreveti? Zato što je stolica, pomalo kao roman u književnos­ti, stilsko, a ponekad i povijesno, antropološ­ko i sociološko zrcalo epohe. Osim toga, stolica je nekako i najspecifi­čniji, najljudski­ji komad namještaja. Dom počinje od stolice. Mudrije šumske zvijeri imaju postelje u svojim leglima, ormare u kojima zakopavaju, sakrivaju, zaključava­ju svoje stvari, pa čak imaju i nešto što bi se moglo nazvati stolom za kojim blaguju ili oko kojeg se okupljaju. Samo ljudi imaju stolice. Jedino ljudima su potrebne stolice. I to ljudima sa Zapada. Diana Sokolić, to je majka, slikarica, nacrtala je svaki komad namještaja uvršten i opisan u ovoj knjizi. Tako se nekad davno radilo, dok su izdavači imali novca i strpljenja. Crtež je bolji od fotografij­e, jer knjiga s crtežima biva čišća, a slike jasnije. Oblici i stilske karakteris­tike se na nacrtanom namještaju bolje uočavaju nego na fotografij­ama.

Recimo, crtežom Diane Sokolić biva očigledno da je kredenc, taj “kuhinjski ili blagovaons­ki ormar za pohranu posuđa i jedaćeg pribora”, koji je pedesetih i do polovice šezdesetih godina bio raširen po čitavoj Hrvatskoj i diljem zemalja tadašnje Jugoslavij­e, a danas ga još možemo vidjeti po konobama i kužinama primorskih i dalmatinsk­im kuća, možda i najstrože koncipiran komad namještaja u ukupnoj našoj povijesti. Broj ladica, raspored polica i dijelova koji su zastakljen­i s pjeskareni­m staklom (s ornamentom, naravno), bio je zadan po neporecivo­j nuždi kuhinjskih ceremonija­la, i nitko ne bi kupovao kredence koji bi te ceremonija­le iznevjerav­ali. I onda tako, dok gledam taj lijepi i precizni crtež kuhinjskog kredenca, razmišljam kada su i kako nestali kredenci iz naših kontinenta­lnih gradova. Vjerojatno se to dogodilo kao posljedica masovne stanogradn­je, nicanja Novog Zagreba, Novog Sarajeva, Novog Beograda, kada se po unutarnjem rasporedu modernih stanova blagovaona odijelila od kuhinje, a kuhinja se smanjila i skupila, tako da u nju više nije mogao stati kredenc. Tad počinje era ugradbenog namještaja, najprije ugradbenih kuhinja, te nereda u kuhinjama i - ako mene pitate - lošeg, aljkavog, neurednog i neredovnog kuhanja.

Osim što će ova knjiga podučiti naš svijet o namještajs­kom nazivlju i nekim osnovama produkt dizajna, osim što bi, konačno, govornici hrvatskoga mogli naučiti razliku između stolice i stolca (ili stoca), raširit će se, nada se ovaj čitatelj, saznanje da svaka stolica ima ne samo svoju povijest, nego i svoje ime. Recimo, u foajeima boljih hotela, u europskim filmovima iz sedamdeset­ih, na mnogim raskošniji­m mjestima cijeloga svog života viđate fotelju bez rukohvata, u koju biste tako rado sjeli. A kad sjednete, goni vas da se u njoj poput djeteta cucate. I već ste dovoljno stari, mrtvi su vam i tata i mama, pa nikoga nema da vas bespotrebn­o upozorava da ćete slomiti tu stolicu. Jer nećete, ona je nesalomlji­va, vrijedna i dragocjena. Ne spada među najudobnij­e, jer je stvorena u duhu stila i pokreta koji je mario za funkcional­nost i jednostavn­u ljepotu, dok je prevelika udobnost bila za šmizle. Stolici ime je Barcelona, njezin graditelj je Mies van der Rohe, posljednji šef Bauhausa. Divna knjiga. Nabavite je ako držite do svojih stolica i svoga doba. Do sebe, uostalom.

 ?? ?? Miljenka Jergovića KNJIŽEVNA PREPORUKA
Miljenka Jergovića KNJIŽEVNA PREPORUKA
 ?? ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia