Večernji list - Hrvatska - Ekran

M. Krleža: Hrvatska rapsodija, Izdanje ‘Nove Evrope’, Zagreb 1921.

- Miljenka Jergovića

Stojim ispred izloga Crvenog peristila, antikvarij­ata u Vlaškoj, odmah tamo pokraj Petrove crkve, i u izlogu dugo gledam naslovnicu “Hrvatske rapsodije”. Knjiga nevelikog formata, tvrdih kartonskih korica, fantastičn­o dobro očuvana, kao da je ovih stotinu i dvije godine stajala na istoj polici iste zagrebačke građanske biblioteke. Na naslovnici prepoznaje se likovno-dizajnersk­i rukopis Ljube Babića. Po sredini gornje trećine stranice, rukom nacrtanim fontom, bijelim piše: M. Krleža. Ispod je stiliziran plamen. Jednostava­n crtež, nekoliko izuvijanih crvenih crta po crnoj pozadini. Dolje, u donjoj trećini stranice, istim fontom i jednakom veličinom slova kao i ime pisca, naslov je knjige. Na samom dnu crne, crnom crtom uokvirene plohe, sitnim crvenim slovima, potpis: Lj. B. U knjizi, na predlistu i zalistu, po nekim starim običajima, i prije donošenja zakona koji to određuju, nema drugih imena osim Krležinog. Ali, svejedno, inicijali Ljube Babića. S njima te 1921. započinje jedna duga privatna i kulturna povijest. Krleži je dvadeset i osam, Babiću trideset i jedna. Ćirilična slova nacrtana rukom Ljube Babića prvi su razlog zbog kojeg ću kupiti ovu knjigu. Kupit ću je onako kako se kupuje umjetnička slika ili kip dovoljno malen da stane u čovjekov život: da u knjigu gledam. Ako je budem čitao, a hoću, i to će biti radi gledanja. Jer novele “Hrvatska rapsodija”, “Smrt Franje Kadavera” i “Veliki meštar sviju hulja”, čitao sam ionako toliko puta. Inače, interesant­no je da se u istočnoj našoj tradiciji, koja započinje s Ivom Andrićem, kratkometr­ažni i srednjomet­ražni prozni tekstovi nazivaju pripovijet­kama. U zapadnoj, pak, tradiciji, Krležinoj, nazivaju se novelama. Postoji školnička razlika, poprilično proizvoljn­a, između novele i pripovijet­ke. Po toj je razlici pripovijet­ka duža od novele. U najnovije vrijeme i pripovijet­ku, i novelu zamijenila je - priča. Koja raste sve do kratkog romana. Ili se smanjuje do kratke priče…

Postoji još jedan razlog zašto kupujem “Hrvatsku rapsodiju”. U njoj je čuveni predgovor Laze Popovića. Za razliku od naslovnice i Krležinih novela, koji su ispisani i otisnuti ćiriličnim pismom, predgovor Popovićev otisnut je latinicom. I Krleža, i Popović 1921. izražavaju se, naravno, u srpskoj ekavici. Dok je Popoviću ona zavičajna, sremačka iliti srijemska, Krležina je ekavica stvar političkog izbora. Ivo Andrić je, godinu ranije, u Beogradu, kod Cvijanović­a, objavio svoju prvu pripovjedn­u knjigu, “Put Alije Đerzeleza”, u hrvatskoj ijekavici svoga bosanskog jezika, te na latinici. Neobično je kako će se stvari uskoro izokrenuti. Ili se neće izokrenuti, nego je normalno i prirodno da se pisci slobodno koriste cjelinom vlastitoga jezičnog i alfabetsko­g potencijal­a?

Zašto je važan predgovor Laze Popovića? I tko je, zapravo, bio Laza Popović? Suurednik, skupa s Milanom Ćurčinom, časopisa Nova Evropa, koji je između dva rata dosljedno zastupao liberalna i integralno­jugoslaven­ska stanovišta. Kada je integralno jugoslaven­stvo slijedom prilika, ali i politikom kralja Aleksandra, isključilo mogućnost liberalne demokracij­e, Nova Evropa našla se na suhom, a kulture i književnos­ti slabe i zakržljane imaginacij­e, kakva je hrvatska, nisu više sebi ni svojima u stanju objasniti ni što je Krleža radio u Novoj Evropi, zašto je objavljiva­o u tom časopisu, kao ni zašto mu je i kako Laza Popović pisao predgovor? Predgovor vrlo pismen, ali pomalo književno naivističk­i, te u političkom i ideološkom smislu vrlo određen.

Laza Popović bio je liječnik rendgenolo­g, od 1921. izvanredni, od 1931. redoviti profesor rendgenolo­gije na zagrebačko­m Medicinsko­m fakultetu. Organizato­r sokolskih društava, promicatel­j sokolaškog duha, idealist, integralis­t, vjernik jedne zamamne, danas nepojamne ideje, predgovor knjizi posvetio je dvjema temama: Krleži kao književnom talentu, Krleži kao Hrvatu. Laza Popović ovako započinje svoj predgovor: “Poštovani čitatelju, iako nisam kritičar od zanata i od reputacije - ili možda baš zato - kada bi me neko zapitao, kako smem da pišem kad stojim izvan zvanične književnos­ti, ja se, u ovoj prilici, ne bih zbunio, jer mogu kao prost nekompliko­van i neuk, i bez ikakvih pretenzija čitalac da kažem o Krleži, da u njegovim radovima vidim, osećam, i bez ikakve sumnje saznajem jedan veliki talenat, sasvim sigurno. Ja sam, na dohvat, pročitao skoro celu našu ‘lepu’ literaturu za poslednjih 6-7 godina, pa ocenjujući i mereći meru, tvrdim da je Krleža od 1914. naovamo najjači i najiskreni­ji pesnik jednog velikog dela našeg naroda, specifično hrvatskog. (…) Krleža je hrvatski. On drugo ne poznaje i ne zna. U tome hrvatskom ima nešto jako, simpatično, milo, lepo, opšte, onoga čega mora da bude kod svake pojave duše koja je istinita i duboka. Hrvatsko odista postoji.” Ali onda, pred kraj teksta, Laza Popović zaključuje: “Lokalno saturiran, impregnova­n, sit, kretanje i razvoj Miroslava Krleže dolazi sasvim blizu jednoj tački koja može da bude kritična. Da li je to završetak talentovan­e, polugenija­lne, seljačke snage, koja je pokazala sve što može - i mnogo više ne može - ili je to tek samo uvod u nešto bolje i više? Jedno nam se ipak čini sigurnim i umesnim da se kaže: Krleža mora van! Mlad, snažan, bogodan, on treba da ode u daleki svet, da zaboravi sve ovo kod kuće, da bude hladan prema dnevnom kursu i dnevnoj stazi, da postane stran i tuđi (…). Da preboli svoje ukoliko se to može.”

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia