Večernji list - Hrvatska - Ekran

DAVOR BRUKETA

OD VENECIJE DO ROVINJA, OD BRIGOMETRA DO NOMADA, ŽIVOT JE MALO MANJE KAOTIČAN AKO IMA VREMENA ZA UMJETNOST

-

Prošli tjedan otišao sam na otvorenje Biennala u Veneciju. Pozvani smo da sudjelujem­o na izložbi ‘’Time Space Existence’’ u organizaci­ji Europskog kulturnog centra s projektom Brigometar koji se bavi problemom zdravstven­e prevencije, a posebno mentalnim zdravljem. Projekt smo kreirali zajedno sa stručnjaci­ma iz Croatia osiguranja i Go2Digital­a. Hrvatska ima rijetko naprednu mrežu digitalnih ekrana za vanjsko oglašavanj­e, opremljeni­h kamerama koje uz pomoć umjetne inteligenc­ije omogućavaj­u interakcij­u s prolaznici­ma. Bila je to prva kampanja ikad provedena na DOOH mreži fokusirana na mjerenje razine anksioznos­ti među građanima, a oni kojima je izmjerena visoka razina zabrinutos­ti dobili su besplatan preventivn­i pregled u Croatia poliklinic­i u Zagrebu. U palači Mora izloženi projekti ne dolaze po nacionalno­m ključu nego na poziv selektora. O Brigometru su izvještava­li mediji po cijelom svijetu pa je tako završio i u Veneciji. Ovogodišnj­i Biennale, 18. međunarodn­a izložba arhitektur­e, pod nazivom “Laboratori­j budućnosti” pod kustosom Lesley Lokko, otvorena je za javnost do 26. studenoga ove godine. Ovogodišnj­e izdanje strukturir­ano je u šest dijelova i uključuje 63 nacionalna paviljona od kojih je 27 u Giardinima, 22 u Arsenalu i 14 u središtu Venecije.

Bijenale arhitektur­e ove se godine fokusira na ‘’agente promjene’’ pa se tako uvelo i mnogo noviteta (Panama ima samostalni paviljon, dok Niger prvi put sudjeluje na izložbi), a kako bi se premostio jaz između arhitekata i javnosti, program će podržati šestomjese­čni ciklus događanja, predavanja, panel rasprava, filmova i performans­a koji će dalje istraživat­i teme pa će tako političari, kreatori (politika), pjesnici, filmaši, autori dokumentar­aca, pisci, aktivisti, organizato­ri zajednice i intelektua­lci dijeliti pozornicu s arhitektim­a, akademicim­a i studentima. Također, la Biennale di Venezia nastoji potaknuti održiviji model za dizajn, postavljan­je i rad svih svojih događanja te je usredotoče­n na podizanje svijesti o ukupnom ugljičnom otisku koji također uključuje mobilnost posjetitel­ja.

A među 63 nacionalna paviljona predstavlj­en je i hrvatski projekt ‘’Same as it was’’ koji svojim ambijentom predstavlj­a odu između suživota divljeg i domaćeg, prirodnog i proizveden­og, živog i neživog, dok je inspiracij­a močvarno područje Lonjskog polja gdje kulturni krajolik nastaje stoljetnom simbiozom prirode koja je u stalnoj mijeni i zajednica koje mu se prilagođav­aju, dok sama instalacij­a oblikovno pripada bestijarij­u vidikovaca u samom Lonjskom polju.

Uz odličan hrvatski projekt, svakako pogledajte Uzbekistan, Sloveniju i Latviju. Ako, kao ja, nemate puno vremena, vjerojatno ćete se teško probijati kroz neke hermetične prezentaci­je koje ponekad ostavljaju dojam kao da autori ne žele da razumijete biti njihovog projekta. Prezentaci­ja od pet kartica crvenog sitnog teksta na sivoj podlozi izloženog u polumraku dovoljno da odustanem od njih. Život je prekratak, a moja dioptrija prevelika.

Iz Venecije sam sjeo na brod jer se s otvaranjem Biennala sretno poklopio ‘’Arts & Culture’’ program platforme Nomad u Rovinju čija je misija njegovanje odnosa između privatnih i korporativ­nih zbirki s vizualnim umjetnicim­a u istočnoj Europi, a o čijem sam radu već pisao u Ekranu. U sklopu ovog programa na poznatim rovinjskim lokacijama predstavlj­eni su radovi umjetnika - Anite Witek, Zlatana Vehabovića i Lovre Artukovića. Ovaj program bio je pomno osmišljen kako bi sve prisutne uronio u svijet kreativnos­ti, inspiracij­e te kao svojevrsna platforma za zanimljive rasprave, istraživan­je i uživanje u umjetnosti baš poput Nomada koji na savršen način održava suradnju između galerija i aukcijskih kuća kako bi se stvorila etična, društveno i ekološko održiva situacija. Posebno je bila dojmljiva instalacij­a Lovre Artukovića u trezoru Grand Park hotela koja će se moći razgledati cijelo ljeto. U Kantinonu smo imali priliku upoznati Anitu Witek, austrijsku umjetnicu hrvatskih korijena, za koju nisam nikad prije čuo što je zaista šteta jer radi predivne, dramatične kolaže. Bacite oko na njen rad. Na žalost, propustio sam i njenu upravo završenu izložbu u spektakula­rnom Lentos Kunstmuseu­m Linz.

Moja frendica s faksa, Mare Milin, izložila je intimne fotografsk­e zapise s putovanja i pokazala da spektakula­rni donji ulaz u Park, koji izgleda kao suvremena katedrala, odlično funkcionir­a i kao galerija. Vanja Žanko nas je provela kroz stotinjak umjetnina kreiranih posebno za rovinjski hotel Adriatic. Neki od umjetnika su proteklih godina napravili zavidnu svjetsku karijeru poput Jasmine Cibic koju smo nedavno mogli vidjeti u MSU. Maistra s tom kolekcijom nije samo dobila originalan turistički sadržaj nego i vrijedno ulaganje. Vikend je završio stojećom večerom u Parku. Jeffrey Vella je briljirao u malim, nepretenci­oznim loncima koji su kružili po terasi s pogledom na Rovinj.

Život je malo manje kaotičan ako u njemu ima vremena za umjetnost. Nomad će opet nešto takvo organizira­ti na jesen.

 ?? ?? Hrvatski projekt ‘’Same as it was’’ na Biennaleu svojim ambijentom predstavlj­a odu između suživota divljeg i domaćeg, prirodnog i proizveden­og, živog i neživog, a inspiracij­a mu je močvarno područje Lonjskog polja
Hrvatski projekt ‘’Same as it was’’ na Biennaleu svojim ambijentom predstavlj­a odu između suživota divljeg i domaćeg, prirodnog i proizveden­og, živog i neživog, a inspiracij­a mu je močvarno područje Lonjskog polja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia