Večernji list - Hrvatska - Ekran

VODORAVNO:

-

1. Pretražnik 6. Osobina onoga koji je rezerviran; uzdržanost 18. Oružje (lat.) 19. Bosti sa šiljatim predmetom 21. Ogrtač od balonske svile (razg.)

22. Biograd ... moru

23. Ograda zaprežnih kola, gatre 25. Istovar

27. Josip Bozanić (inic.)

28. Mažuraniće­v ...- Aga Čengić 30. Heroj

32. Hrv. kiparica, Milena

33. Poko- jni pjevač Kemal Monteno od milja

35. Kamen (pjes.)

36. Utemeljite­lj kršćanstva, Krist 38. Švedski kralj, Gustav 40. Jedan od molova 42. Naziv za festivale i izložbe koji su svake dvije godine

45. Grad soli na SI BiH

47. Bivša glumica, Gemma Boić 49. Nestajanje s očiju (pren.) 51. Vrsta glazbala 53. Karanušić ili Prč 55. Bod u sportu

56. Glupan, idiot (razg.)

58. Tromjesečj­e

61. Skandinavs­ki avioprijev­oznik 62. Model malenog automobila

64. Čovjek koji se bavi reklamom 66. Pirinejska divokoza 68. Slovenski književnik, Franc

70. Robert Prosinečki

71. Bojno koplje starih Germana 73. Drveno puhačko glazbalo 75. Zapah iz usta 77. Divan, krasan 79. Talijanski nogometni trener, Antonio

81. Rafael Alberti (inic.)

82. Kutija od lima za piće ili hranu85. Boksač snažnog udarca

87. Ekonomski centar

88. Onaj koji urla 90.Mala rijeka

92. Nerabljeni

94. Popularni naziv za televiziju 95. Duel.

OKOMITO:

1. Drevni jezik Hinda

2. Stare i bezvrijedn­e stvari 3. Edita Majić (inic.) 4. Koji pripadaju nama 5. Čapekovo djelo

6. Staro ime Dubrovnika

7. Raj zemaljski 8. Katica ... sve 9. Znanost o moralu 10. Zvijer iz goranskih šuma

11. Nadimak Zlatana Ibrahimovi­ća

12. Kanadska glumica, Mcadams 13. Ruska pjevačica, Pugačova

14. General Marinović

15. Ja, ti, ... 16. Poljski parlament 17. Čovjek velika trbuha, trbo (pejor.)20. Vrsta bodeža, nosi se o lijevom boku

24. Savez, unija, liga

26. Cirkuski zabavljač

29. Brazilska manekenka, Alessandra

31. Prednja strana medalje 34. Sastojak atoma 37. Grad uskoka i bure 39. Slovenski glumac, Sever 41. Rupčić

43. Zimska oborina

44. Okrugli sportski rekviziti 46. Poklopac

48. Nekoć ptica moavka na Novom Zelandu 50. Uzvik pri doskoku, hopa

52. Ruski književnik, Maksim 54. Dubrovačko žensko ime 57. Hrvatski rock pjevač iz Rijeke, Damir 59. Vabljenje (kr.)

60. Kemijski element (Lu) 61. Kajmak 63. Dolomit koji služi kao ukrasni kamen 65. Pozajmica novca uz kamatu

67. Zalazak 69. Stanovnici Dalmatinsk­e zagore 72. Kuhar Karapandža 74. Američka komičarka, Roseanne

76. Država u Južnoj Americi (Lima) 78. Jučer

80. Očni odjel na klinici (žargon.)83. Japanski političar, Hirobumi

84. ... nije voda 86. Posao 89. Lena Olin (inic.) 91. Erica Jong (inic.)

 ?? ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia