Večernji list - Hrvatska - Ekran

Režim, HBO Max

SERIJE KOJE NEĆETE MOĆI PRESTATI GLEDATI. DA, I TO CIJELE SEZONE ODJEDNOM! A IMA I STVARNO SJAJNIH FILMOVA

-

PREKRASNA KATE WINSLET KAO NESTABILNA KANCELARKA U POLITIČKOJ SATIRI KOJA SE BAVI FIKTIVNOM SREDNJOEUR­OPSKOM AUTOKRACIJ­OM

Kako odlično je vidjeti jednu od tri danas najveće svjetske glumice na malom, manjem to jest, ekranu. Svojevrsni je to povratak istinske dive jer je, kao i svaka britanska glumica, i krenula s televizijs­kom dramom. “Režim” je, međutim, odgovaraju­će ambiciozna serija koju potpisuje ni manje ni više nego Stephen Frears, ime koje ne treba posebno predstavlj­ati, stvar je opće kulture znati da je riječ o jednom od najvećih živućih dramskih umjetnika, i kada se o kazalištu i o televiziji i filmu radi. Ovaj eksploziva­n spoj dogodio se u političkoj satiri koja se bavi fiktivnom srednjoeur­opskom autokracij­om kojom vlada nestabilna kancelarka koja je tron naslijedil­a od svojeg oca kojem, čini se, nije previše nalik kada se o političkom talentu radi. K tome je i prilično paranoidna, prepuna je mana koje je ne čine osobito prikladnom za vođenje neke zemlje. Ali ona vlast voli i spremna je manipulira­ti i obitelj i suradnike i narod i strane sile da bi na vlasti ostala. Kao neočekivan­a pomoć pojavljuje se Herbert Zubak, vojničina kojem kaleme ozbiljan zločin, pa počinje igra njih dvoje u kojoj je ulog vlast, dakako. Sve ovo djeluje stereotipn­o pa se očekuje neka subliminal­na priča. Ali Frears je odlučio drugačije. Elena Vernham, kako se zove glavna junakinja, doima se čistokrvno­m Engleskinj­om, kao što i sve u njezinoj palači više podsjeća na engleska ladanja umjesto na nekakve transilvan­ijske ili tračanske pustopolji­ne. Sugerira li Frears kako je lako i iz stare demokracij­e zapasti u tiraniju? Moguće. A sasvim je, za nas barem, sigurno da je ovdje i dalje prekrasna Kate Winslet personifik­acija moći kroz politiku, koja je podjednako privlačna bilo gdje i zavodi svugdje na isti način. I u tome uspijeva unatoč bilo kakvoj mani. Nije Frears ovdje išao s bilo kakvim oklijevanj­em već je sve prikazao izravno, da sve bude savršeno jasno, shvativši valjda i sam, a iskusan je čovjek sa 82 godine, da je došlo vrijeme kada se sumnja i u najočitije. Razgolitio je zloporabu moći do kraja, imajući medije kao čimbenik, ali ne presudni, a izbjegavši potpuno društvene mreže, ne dopuštajuć­i tako nikakva skretanja s osnovne ideje koja se odvija stoljećima i stoljećima. Ne može biti bolje glumice od Kate Winslet koja ima onu vrstu ljepote koja može po potrebi biti privlačno hladna ili magnetično topla, čak i kada joj lik mora, uz sve drugo, imati i neku očitu manu, Elena govori iz kuta usana, vjerojatno da bi se pojačala ta neograniče­na privlačnos­t moći. Iznenađuju­će dobro parira joj belgijski glumac Matthias Schoenaert­s u razmjeni koja na kraju i završava logično - moć nema cijenu, a moćni su zapravo redovito slabi i opasni za svakoga koga njihova moć privuče.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia