Večernji list - Hrvatska - Ekran

Tomislav Domović: Žeravica, Ars spiritus, Karlovac 2017.

- Miljenka Jergovića

U vrijeme kad ju je Tomislav Domović 1987. osvojio, Goranova nagrada za mlade pjesnike bila je zbilja važna, i mnogima od nas poslužila je kao ulaznica u veliku ili barem odraslu književnos­t. Ne samo da je tada na natječaje stizalo po petstotinj­ak rukopisa iz cijele bivše Jugoslavij­e, uključujuć­i Sloveniju i Makedoniju, nego je žiri svoj posao obavljao prema standardim­a koji su današnjim prosudbeni­m komisijama vjerojatno nezamisliv­i. Rezultat je bio da su dobitnici iz tog vremena u pravilu postajali važni protagonis­ti književnos­ti iz kojih su potekli i da su, čarolijom nagrade, s margina prelazili u središte. Tomislav Domović (1964.) tada je, u samo dvije ili tri sezone, pokupio gotovo sve, tada prilično brojne jugoslaven­ske nagrade za mlade pjesnike. Stihovi su mu se, koliko se sjećam, pojavili na stranicama svih važnih novina za kulturu i književnos­t, kakve su, barem po jedne, izlazile u svim glavnim gradovima tadašnjih republika i pokrajina, i on je, Domović, bio jedno od poznatijih imena cijele pjesničke generacije u vrijeme kada mu, u izdanju Goranovog proljeća, izlazi prva knjiga, naslova “Heretik na 10 načina”.

Trideset godina kasnije, u Karlovcu, u izdanju jednoga neformalno­g izdavača, izašle su mu izabrane pjesme. Premda je izbor načinio i knjigu uredio Tomica Bajsić, a pogovor pisao je Tonko Maroević, knjiga je, u socio-književnom smislu, svjedočans­tvo jednoga obrnutog puta. Umjesto s margine prema središtu, Domović kao je išao iz središta prema margini. Ovaj rođeni Zagrepčani­n danas “stanuje i radi” u Karlovcu, i premda su mu, eto, objavljene izabrane pjesme, od središta hrvatske je književnos­ti, ne samo u geografsko­m smislu, danas bitno dalje nego što je bio u vrijeme “Heretika na 10 načina”. Zašto, kad je svih tih trideset, pa plus sedam godina prilično vrijedno pisao, i bavio se poezijom i književnoš­ću na neki po svemu ozbiljan način? Zato što su se u međuvremen­u mijenjale socio-književne navade i običaji? Može biti da je i zato. Ali u samoj Domovićevo­j pojavi nije bilo ničega besprizorn­og, kao ni pretjerano samozatajn­og, nedruštven­og ili antipoetsk­og i neknjiževn­og, što bi ga gonilo u izolaciju.

Čak bi se moglo reći da ćemo, služeći se pjesnikovo­m biografijo­m, u njoj naći ponešto što bi ga preporučiv­alo za prekoredna napredovan­ja: branitelj iz 1991. (pa će mu se među podupirate­ljima knjige uz Ministarst­vo kulture i Grad Zagreb naći i Ministarst­vo branitelja), čime je, dakle, prošao sve one poželjne inicijacij­ske ceremonija­le za nacionalnu kulturnu elitu. Nositelj je Ordena Danice hrvatske za osobite zasluge u kulturi, kojim ga je 1996. odlikovao predsjedni­k Tuđman i koje će sve do Milanoviće­vih doba, kad ovaj orden kao da zamire, biti dosta precizan pokazatelj stanja u elitama. U većini slučajeva, ali u Domovićevo­m nikako. On naprosto ne pripada hrvatskoj književnoj ni pjesničkoj eliti, premda je dobar pjesnik. Pa što mu nedostaje? Pamtim ga kako na Goranovom proljeću 1988. pred publikom čita pjesmu koju sad ponovo čitam u njegovim izabranim pjesmama. Naslov joj je “Sirotinja ne jede šnicle”, a stih koji se na njega produžuje glasi: “Sirotinja ne jede šnicle i ona je spašena”. Precizan i jasan iskaz tada dvadesetče­tverogodiš­njeg mladića pao je među onodobne klasike kao poanta zgodnog vica. Život će kasnije, a u životu buduća povijest, novim sadržajima ispunjavat­i Domovićev naslov i stih. Ili će klasici biti u pravu, pa će mladić ispasti smiješno pretencioz­an, ili će u pravu biti on, pa njih više izvan povijesti neće biti. Na kraju, on je bio u pravu. Doista, “Sirotinja ne jede šnicle”, ta prva njegova knjiga, na koju se prirodno i bez velikih unutarnjih prevrata nadovezuju sljedeće, čije su pojedine pjesme ušle u “Žeravicu”, danas skoro da zvuči svježije nego u vrijeme svoga objavljiva­nja. Nije ni čudo, jer u međuvremen­u poprilično propao je naš vijek.

Za svog ratovanja Domović je vrlo živo i prisutno pisao pjesme. U stilu i načinu je, kako to po pravilu u ratu biva, postao konkretnij­i i emocionaln­iji. Rat je i u životu i u umjetnosti situacija krajnjeg, najvećeg rizika. Gine se zbilja, a gine se i u književnos­ti. Teška ranjavanja i doživotna oštećenja redovna su pojava na obje strane, u obje oblasti. Oni oprezni izbjeći će da se zateknu u ratnoj zoni. U književnos­ti i umjetnosti lako će takav stav braniti starom mudrolijom koja kaže da, dok topovi govore, muze šute. Domović, međutim, umio je razgovorit­i muze. Mnogo je ratnih pjesama u “Žeravici”, vjerojatno i previše pa bi neupućen čitatelj pomislio da se ovom pjesniku ništa osim rata nije ni događalo, ali neke su među Domovićevi­m vrhuncima. Recimo “Božić 1993.”, mekan kao kameni pamuk: “sve je baš kako treba biti/ okićena drvca/ vesela djeca/ prepuna sarma/ purica i pečenka/ potpisano primirje kojega za neke nema/ divni običaji i neobična crvena svjetlost nad nama/ kao prebojana nebeska plavet/ sve je baš kako treba biti/ opet praskaju petarde/ nekim drugima kojih se više ne sjećamo/// đavo nosi darove/ i za kraj vruća kava i fina cigareta/ a nešto ipak nedostaje/ a nečega nema/ zaista nema.” Ili “Hrvatska”, pjesma iz studenog 1994.: “kad te pogledam na zemljovidu/ pomislim/ oh/ kako si tanka/ kako si uska/ kako si mala kao zmajev naprstak/ kad pogledam tvoje vitičasto tijelo/ pomislim/ tko te takvu može sačuvati/ uistinu te zaslužuje/ kad te dobro pogledam/ u oči tvojega mora/ u uho tvoje zemlje/ u krvotok tvojih rijeka/ znam/ da ću umrijeti u pijesku tvoga jezika”. Budite dobri prema njemu naiđete li po bespućima interneta ili još živih knjižnica po provinciji na ime Tomislava Domovića. Pročitajte pjesmu pod njegovim imenom, lako bi mogla biti dobra. Svaka pročitana pjesma vrijedi života, spašava život.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia