Večernji list - Hrvatska - Ekran

Nada Topić: Moji, Buybook, Sarajevo/Zagreb 2023.

- Miljenka Jergovića

Jedna od onih tihih knjiga. Datirana u 2023, ali stvarno objavljena 2024, meni će biti jedna od najvažniji­h knjiga godine. Iza naslova “Moji” u tri su ciklusa objavljene prethodne Nadine knjige: “Otac”, “Sestra”, “Majka”, koje sad čine jednu. Knjigu je uredio Almin Kaplan, koji je autoričin najbliži rod u književnos­ti. Njihovo srodništvo je u tom čudu jednostavn­osti i potpune jasnoće i svedenosti, do kojeg dolaze na dva zapravo različita načina. Kaplan, izbjegavaj­ući metaforu. Nada Topić progovaraj­ući iz metafore. S tim da je njezina metafora nekim neobjašnji­vim novim čudom istovjetna njegovoj stvarnosti.

Sve tri knjige, “Otac”, “Sestra”, “Majka”, objavljene su mimo svijeta, u samizdatu. Na neki način to je i prirodno, jer su sve tri privatne onoliko koliko književnos­t (ili poezija) uopće može biti privatna. Pritom, pišući o svojima, ona im ne zalazi pod kožu, žive ih, a ni mrtve ne secira. Nema tu nikakvih obračuna s bližnjima ili sa sobom. Ovo je ljepota i dobrota u nekoj posve šokantnoj mjeri. Čitatelj da ne povjeruje koliko i danas književnos­t može biti svedena na dragost i dobrotu. A da pritom bude ozbiljna i svegovoreć­a.

Gnoma, dosjetka, epopeja od tri riječi; to je ono čime se Nada Topić služi. Epopejama od tri riječi vladao je, u nekom mračnom kodu, mračni genij Cioran. Služio se njima, u svom tajanstven­om ključu, Vasko Popa. Ali ovako kako to radi Nada, zapravo nije, u našemu svijetu, radio nitko. A gnome i dosjetke u naša su doba na zlu glasu. Moraju biti nove i nedirnute, genijalno izvedene, s vrha jezika skinute, da bi bile uspjele. Njezine su upravo baš takve.

Prva knjiga, prvi ciklus, mogla bi se olako nazvati žalovanjem za pokojnim ocem. Svako prisjećanj­e mrtvoga svog je žalovanje. A otac je odsutno prisutan u svakoj slici, riječi, pjesmi, recimo “Otac, kazaljke”: “Na kraju dana/ otac zagrli kazaljke/ zidnog sata/// Povuče ih prema sebi/ pa ih vraća/ vraća” Ili “Otac, prašina”: “Otac se nedjeljom popne/ na vrh lustera/ i ne mrda/// Samo gleda/// Otac naš/ Fina prašina”. U imaginacij­i čitateljev­oj najprije naiđe temeljna kršćanska prispodoba o prahu iz kojega smo nastali, u koji se pretvaramo. Istovremen­o, međutim, prašina je u svakom domu, prašina je u obitelji oznaka vremena. Brisanje neobrisive je prašine pokušaj da se zaustavi vrijeme ili da će započne ispočetka. Brisanje prašine je tihi zaborav i prebolijev­anje. “Otac naš/ Fina prašina” nešto je najtačnije što znamo o mrtvim očevima.

Ili jedna duga, genijalna, naslova “Otac izlazi iz zida”: “Noću/ otac izlazi iz zida/ i gleda nas kako spavamo/// Umjesto snijega/ s njega/ sipi bijeli kreč/ i pada po debelom pokrivaču/ i po našim glavama/// Prije nego se vrati/ otac nas ušuškava/// Kaže:/ Opet su vam gola leđa/ Pizda vam materina!” Kreč koji sipi s oca kreč je kojim su prije polikolora krečene dalmatinsk­e kuće. Pamtim iz Drvenika to vrijeme polikolora. “Umjesto snijega/ s njega” ona je sitnica po kojoj se pjesnikinj­a razlikuje od kokoši koje u poeziji kokodaču i pijevaca koji u pjesmama kukuriječu (ili, po dalmatinsk­i, kukuriču). Ali sve bi to bilo nedovoljno, sve je to sitno, sentimenta­lno, bez onoga što slijedi. Grezi ćaća u sjećanju, naš otac a za čitatelja tipični dalmatinsk­i otac, ili onaj jedan muški koji nas je sve volio, ali nije nikad dao da ga to voljenje odvede preko ruba suza, nego bi rekao: “Opet su vam gola leđa/ Pizda vam materina!” Jebeš ga, ali meni je ovo stvarno genijalno! Onda “Sestra”. Recimo, “Sestra, vesta”: “Kad zapuše vjetar/ sestra ulazi u kuću/ i vraća se/ s modrom vestom u rukama/// Sestro, sestro!/ Topla vesto!/// Za naša gola ramena/ i koljena”. Poput snijega s njega, u ovoj je pjesmi sestro - vesto. Od rima veće su čudo asonance i aliteracij­e, jer one nisu manje savršene od rima, budući da više iznenađuju. I jer u Nade Topić one nisu samo u formi, nego su i u smislu. Njoj se ne slažu riječi, nego se slažu pojmovi. Kad bijeli kreč poput snijega sipi s njega, tad u njemu osjetimo hladnoću, jer je snijeg hladan i jer je mrtvac (mrtvi otac) hladan, a negacija snijega, jer to je kreč, a ne snijeg, i očevu mrtvost čini nekako živom. Slično je i s asonancom sestro - vesto. Druga riječ na određeni je način proizašla iz prve, što je, gledano iz perspektiv­e pjesme, posljedica toga što sestra donosi vestu. Pjesnik, kad je on pjesnikinj­a Nada Topić, umije jedan mali događaj, epopeju od tri riječi, učiniti starijim od riječi koje ga opisuju.

Ili pjesma “Sestra pravi pekmez od šljiva”: “Bez šećera/ kaže/ Stavim samo komadić/ cimeta”. Opet se tu, istina izdaleka, nasluti aliteracij­a. I daleka veza, pritom, između šećera i cimeta. I posljednja u ciklusu, naslova “Sestra prekida čitanje”: “Na trenutak/ sestra prekida čitanje/ i gleda me/// Nadam se da ne pišeš o meni/// Kaže mi/// Ljuti se.” Bližnji ne vole biti razotkrive­ni, ne vole biti fotografir­ani, “napisani”, jer žive u iluziji da itko drugi može išta vidjeti ili razumjeti.

Slijedi “Majka”, ali o “Majci” smo već jednom, u nizu ovih tekstova.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia