Čast sva­ko­me, ali si­gur­no je si­gur­no

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj -

Sas­ta­la se s J. Ko­sor i slo­ži­la da su tje­ra­li­ce iz Sr­bi­je čis­ta ma­ni­pu­la­ci­ja. – No, i da­lje se ne bih usu­di­la pri­je­ći hr­vat­sku gra­ni­cu, da ne pro­đem kao Pur­da, ka­že, sve­jed­no. Dok­to­ri­ca je re­al­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.