Bes­pos­le­ni mi­nis­tar i su­sje­de ras­tav­lja

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj -

Ka­ko be­smis­le­no! Gu­ra za­kon o suz­bi­ja­nju si­ve eko­no­mi­je. Obe­reš li su­sje­du mas­li­nu, voć­ku, a sta­nu­ješ da­lje od 500 m od su­sje­da, kaz­nit će te do 30.000 kn. Ne, ni­je ša­la...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.