Ti­me out od 57 da­na za do­vr­še­tak pre­go­vo­ra

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Politika -

Pred­sjed­ni­ca Na­ci­onal­nog od­bo­ra za pra­će­nje pre­go­vo­ra s EU po­nu­di­la je pre­mi­jer­ki Ja­dran­ki Ko­sor 57 da­na pri­mir­ja iz­me­đu vlas­ti i opo­zi­ci­je ka­ko bi se pre­go­vo­ri za­vr­ši­li u lip­nju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.