Ma­lo skup­lji sun­co­bra­ni

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Drustvo -

„Plo­če od onik­sa u funk­ci­ji su za­šti­te od ja­kog za­pad­nog i juž­nog sun­ca.” NE­NAD FA­BI­JA­NIĆ, pro­jek­tant zgra­de HBK vri­jed­ne 16,5 mi­li­ju­na eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.