No­va mjer­na je­di­ni­ca za skrom­nost

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

„Ku­ća Dar­ka Mi­li­no­vi­ća je kras­na. Pra­vi obi­telj­ski dom, jed­nos­ta­van, ure­đen i skro­man, baš po mje­ri čo­vje­ka.“ DON AN­ĐEL­KO KA­ĆUN­KO, na­kon bla­gos­lo­va ku­će mi­nis­tra Mi­li­no­vi­ća od se­dam­s­to če­tvor­nih me­ta­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.