ko­rup­ci­ja u Vo­da­ma i na nje­mač­kom ard-u

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

Pro­dub­lji­va­nje ko­ri­ta ri­je­ke Sa­ve po­bu­di­lo je sum­nje u ko­rup­ci­ju i na nje­mač­koj te­le­vi­zi­ji ARD, ko­ja je o tom slu­ča­ju po­go­do­va­nja iz­a­bra­nim iz­vo­đa­či­ma ra­do­va iz­vi­jes­ti­la i nje­mač­ku jav­nost. Ta­ko se pri­ča o ko­rup­ci­ji u Hr­vat­skim vo­da­ma pro­ši­ri­la i iz­van RH.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.