Po­hva­le dOrH-a za Grad­ske lje­kar­ne

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

Pred­sjed­ni­ka NO-a Grad­skih lje­kar­ni Za­greb Igo­ra Ra­đe­no­vi­ća tvrt­ka Me­di­ka op­tu­ži­la je da je po­go­do­vao kon­ku­rent­skoj tvrt­ki. DORH je po­hva­lio Ra­đe­no­vi­ća jer je uveo tran­s­pa­rent­nost u rad GLJK.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.