Ba­ha­to i ola­ko obe­ća­na čak tri man­da­ta

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Politika -

Pred­sjed­nik za­gre­bač­ke Skup­šti­ne i sa­bor­ski zas­tup­nik obe­ća­va da će SDP bi­ti na vlas­ti do 2023.! Ku­ku­ri­ku ko­čo­pe­re­nje s tri man­da­ta, a tek će se li­ti znoj za – pr­vi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.