83

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

pos­to za­pos­le­ni­ka ima še­fa za­bu­šan­ta, po­ka­za­la je svi­banj­ska an­ke­ta por­ta­la MojPosao. Sa­mo 18% ima­lo je na­dre­đe­nog ko­ji uvi­jek ra­di sa­vjes­no i od­go­vor­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.