Ri­je­či vri­jed­ne 20.000 ku­na

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Društvo -

„Ne­ću vam go­vo­ri­ti o svom pos­lu jer sva­ki put kad ne­što ka­žem, ski­nu mi 20.000 ku­na s ra­ču­na zbog su­ko­ba in­te­re­sa.“ ŽELJKO KE­RUM, split­ski gra­do­na­čel­nik, o otvo­re­nju ho­te­la Mar­jan

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.