liv­ni

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Svijet -

Še­fi­ca iz­ra­el­ske opor­be Tzi­pi Liv­ni iz­ja­vi­la je da je os­ni­va­nje pa­les­tin­ske dr­žav­ne od ži­vot­nog in­te­re­sa za op­s­ta­nak Iz­ra­ela. Do­da­la je ka­ko je to je­di­ni na­čin da se Iz­ra­el oču­va kao dr­ža­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.