8

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Svijet -

mu­ških ga­ća, pa­muč­nih, mo­že se ku­pi­ti u ne­ko­li­ko tr­go­vač­kih cen­ta­ra u Gra­zu za sto ku­na, a na sni­že­nju i de­se­tak. Za tu ci­je­nu mo­že se ku­pi­ti i pet­na­est žen­skih tan­gi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.