4%

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Ekonomija -

svih bro­do­va sa­gra­di se u europ­skim bro­do­gra­di­li­šti­ma. u dvi­je go­di­ne bez pos­la je os­ta­lo vi­še od 50 ti­su­ća rad­ni­ka, tre­ći­na svih za­pos­le­nih u šk­ve­ro­vi­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.