Za prav­nu dr­ža­vu i – lus­tra­ci­ja in­s­pek­to­ra

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj -

Glav­ni dr­žav­ni in­s­pek­tor Kru­no Ko­va­če­vić op­tu­žen je da je pre­tu­kao lju­bav­ni­cu i glas­no­go­vor­ni­cu. Nuž­no je is­pi­ta­ti ko­li­ko je re­če­na ša­ka i kod pot­pi­sa iz­vi­da bi­la – buz­do­van.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.