Oz­bilj­ne in­di­ci­je pre­tvo­ri­ti u ime­na

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj -

Na­kon što je VNS ras­prav­ljao o vlas­niš­tvu u me­di­ji­ma, pred­sjed­nik je go­vo­rio o oz­bilj­nim in­di­ci­ja­ma da u njima ima sum­nji­va ka­pi­ta­la. Jav­nost žur­no če­ka is­tra­gu i - ime­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.