U stra­hu su ve­li­ke oči

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Društvo -

“Sa­na­der? Ušao bi ona­ko vi­sok i na­pu­han u so­bu. Tko mu je išta mo­gao re­ći?” BO­ŽI­DAR KAL­ME­TA, mi­nis­tar pro­me­ta, o su­rad­nji s biv­šim pre­mi­je­rom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.