1

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Svijet -

por­ci­ja čo­ko­lad­nog mo­ussea, naj­bo­ljeg u züric­hu, mo­že se za sto­ti­nu ku­na na­ru­či­ti u ta­moš­njem res­to­ra­nu kro­nen­hal­leu. ne­što je jef­ti­ni­ja kre­ma od ka­ra­me­le.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.