Tur­bo li­mač bez 6,6 mi­li­ju­na eura

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Svijet -

Ia­ko je bi­la do­go­vo­re­na pro­da­ja 51 pos­to udje­la u Tur­bo li­ma­ču do 31. svib­nja, be­ograd­ski po­du­zet­nik Slo­bo­dan Vu­či­će­vić ni­je is­pla­tio zad­nju ra­tu u od 6,6 mi­li­ju­na eura. Po­ru­čio je da to ni ne ne­će uči­ni­ti jer sma­tra da je is­pu­nio sve ugo­vor­ne obve­ze.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.