Po­nov­no u afe­ri s na­gim i pla­će­nim dje­voj­ka­ma

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Politika -

Ma­nje od pet go­di­na na­kon skan­da­la s na­gom ple­sa­či­com u kri­lu šef za­gre­bač­kog zdrav­s­tva po­nov­no je u sre­di­štu afe­re u ko­joj se vr­te mla­de, li­je­pe i pla­će­ne dje­voj­ke. Pr­vu je pre­ži­vio...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.