Po­ka­zao je da, us­pr­kos ko­ali­ci­ji, mis­li na do­bro­bit Is­tre

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj -

Is­tar­ski žu­pan in­zis­ti­ra­ju­ći na ugo­vo­ru o pro­jek­tu Bri­ju­ni Ri­vi­je­ra po­ka­zao je da mu je do­bro­bit Is­tre is­pred ko­ali­cij­ske dis­ci­pli­ne, a mo­žda i mis­li da je “bo­lji vra­bac u ru­ci ne­go go­lub na gra­ni”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.