15

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

ti­su­ća mi­li­jar­di do­la­ra iz­no­si vanj­ski dug SAD-a. Naj­ve­ći je vje­rov­nik NR Ki­na (1,2 ti­su­će mi­li­jar­di do­la­ra), a naj­ve­ći tr­go­vin­ski part­ne­ri su mu Ki­na, Ka­na­da, Mek­si­ko i Nje­mač­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.