Da­vid Ca­me­ron

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

Bri­tan­ski pre­mi­jer ne­će se ta­ko la­ko iz­vu­ći iz skan­da­la s pris­lu­ški­va­njem u uga­še­nom ta­blo­idu News Of The Wor­ld. Ot­kri­lo se da je on osob­no imao naj­ma­nje 27 kon­ta­ka­ta s vod­stvom tra­čer­skog ča­so­pi­sa ot­ka­ko je pre­mi­jer.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.