Ko­ja je po­li­ti­ka po as­nog še­fa HSP-A pra­va

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj -

Po­čas­ni pred­sjed­nik HSP-a pi­ta ko­ja je po­li­ti­ka HDZ-a pra­va, kad poz­drav­lja­ju ge­ne­ra­le ili kad ih iz­ru­ču­ju. I An­tu Đa­pi­ća bi se mo­glo pi­ta­ti ko­ja mu je po­li­ti­ka pra­va – sa ili bez mje­re­nja ku­ku­ru­za...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.