LUKSUZ

JA­DRAN­SKA OBALA BO­GA­TI­JA JE ZA DVA SU­PER UREĐENA HOTELA

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Dom -

Ro­vinj i Du­brov­nik u no­vu se­zo­nu kre­ću s dva no­va hotela s 5 zvjez­di­ca, ko­ji odu­šev­lja­va­ju i in­te­ri­je­rom i ek­s­te­ri­je­rom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.