Naj­ljep­ša ljet­na ko­lek­ci­ja za dom

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Dom - (ms)

No­va, ljet­na ko­lek­ci­ja sit­nog na­mje­šta­ja i de­ta­lja za dom bren­da Za­ra Ho­me sni­ma­na je u Grč­koj, a u ko­lek­ci­ji prev­la­da­va­ju zem­lja­ni to­no­vi i pri­rod­ni ma­te­ri­ja­li. Do­bra je vi­jest da usko­ro počinje se­zon­sko sni­že­nje na ko­jem će se na­či i po­ko­ji ko­mad iz naj­no­vi­je ko­lek­ci­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.