65%

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Globalizac­ija I Klimatske Promjene -

sma­nje­na je broj­nost vi­še od 40 vr­sta ko­ralj­nih ri­ba u sa­mo dvi­je go­di­ne u za­pad­nom Atlan­ti­ku, na­kon inva­zi­je mor­skog pa­una

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.