DARKO KO­VA­ČE­VIĆ DARUVARAC Na­da­mo se da do Stra­sbo­ur­ga ne­će ni­ko­mu ni­šta slo­mi­ti

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - News -

Dar­ku Ko­va­če­vi­ću Da­ru­var­cu sma­nje­na je kaz­na zbog bru­tal­nog pre­mla­ći­va­nja dje­voj­ke. Ali on je ne­za­do­vo­ljan i mis­li se ža­li­ti i do Stra­sbo­ur­ga. Kaž­njen je, ka­že, kao za po­ku­šaj uboj­stva, a “sa­mo” je cu­ri slo­mio nos. Na­daj­mo se da do Stra­sbo­ur­ga ne­će ni­ko­mu ni­šta slo­mi­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.