Večernji list - Hrvatska - Obzor : 2019-08-10

Dom : 21 : 21

Dom

21 Politički magazin Obzor SUBOTA, 10. KOLOVOZA 2019. Doživljava­ju li slom ideje o dobrom društvu, socijalnoj osjetljivo­sti, ekonomskoj redistribu­ciji 4. Zalaganje za zaboravlje­ne: prekarne radnike, nezaposlen­e, umirovljen­ike, žrtve globalizac­ije... moglo bi postati još i važnije ostvare li se najcrnje slutnje i robotizaci­ja izbriše velik broj radnih mjesta. Ljevica će se zato morati vratiti korijenima 1 2 3 4 5 • PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.