Večernji list - Hrvatska - Obzor : 2019-08-10

Zarobljeni U Dugu : 23 : 23

Zarobljeni U Dugu

23 Politički magazin Obzor SUBOTA, 10. KOLOVOZA 2019. Četvrt milijuna građana zacementir­ano u starom sustavu ovršnog postupka 84.000 2018. 2019. 42 23 Uvođenjem “vatrogasni­h mjera” Vlada otpisala dugove do 10.000 kn i donijela odluku da se ovršene dulje od tri godine s glavnicom duga nižom od 20.000 kn pošalje u bankrot Na vrhuncu ovršne krize u blokadi je bilo više od 330 tisuća građana, s dugom koji je premašivao 42 milijarde kuna. Najveći dio duga odnosi se na financijsk­e institucij­e mlrd. kn mlrd. kn dužnika završilo je u postupku jednostavn­og bankrota: za one bez imovine stečaj se samo otvara i zatvara, a za taj iznos ne može im se ovršiti ni nekretnina 330 260 2018. 2019. tisuća ovršenih tisuća ovršenih • PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.