Večernji list - Hrvatska - Obzor : 2019-08-10

Europa Bez Granica : 8 : 8

Europa Bez Granica

8 Večernji list SUBOTA, 10. KOLOVOZA 2019. Europa bez granica Ugovor o slobodnom kretanju Izuzeće Irske i V. Britanije 1985. 1999. Belgija, Francuska, Njemačka, Luksemburg i Nizozemska u luksemburš­kom Schengenu potpisuju ugovor o slobodnom kretanju svojih državljana, bez kontrole na granicama Sporazum je integriran u zakonodavs­tvo EU. Sve države imaju obvezu pridružiti se schengensk­om prostoru, osim Irske i V. Britanije koje su dogovorile izuzeće (opt-out) PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.