Večernji list - Hrvatska - Obzor : 2019-08-10

Europa Bez Granica : 9 : 9

Europa Bez Granica

9 Politički magazin Obzor SUBOTA, 10. KOLOVOZA 2019. Signali EK pozitivni, ali hrvatski ulazak u Schengen treba i potvrdu svih država članica Piše Sandra Veljković sandra.veljkovic@vecernji.net Plusevi Budući da nema graničnih kontrola, nema ni čekanja pa se smanjuju troškovi prijevoza i poslovanja 1 Broj turista raste jer su putovanja oslobođena dodatne papirologi­je i dokumenata pa se više ljudi odlučuje i na kraća putovanja 2 Trgovinska razmjena dviju država raste za 10 posto u trenu kad obje postanu dio Schengena 3 Minusi Zbog nepostojan­ja unutarnjih granica unutar schengensk­og prostora, veliko sigurnosno opterećenj­e je na vanjskim granicama 1 Neučinkovi­ta policija i pravosuđe u jednoj državi predstavlj­aju problem za cijelu zonu, prvenstven­o kod šverca droge i trgovine ljudima 2 Schengen se može zloupotrij­ebiti i može poslužiti kao instrument ucjene između država članica i kandidatki­nja 3 Opet kontrole zbog migranata Zeleno svjetlo Hrvatskoj 2015. 2019. Zbog migrantske krize neke europske države uvode ponovne kontrole na nekima od svojih granica. Iako su trebale biti privremene, još su na snazi PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW Očekuje se da Hrvatska od Europske komisije dobije zeleno svjetlo koje znači da su ispunjeni svi tehnički uvjeti za Schengen, nakon čega slijedi politička odluka svih članica

© PressReader. All rights reserved.