Škoro će uda­ra­ti Ko­lin­du, ali gdje su mu ša­ke?

Večernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

Kad ne­ki no­go­met­ni klub ku­pu­je ne­kog igra­ča, on­da se zna što ku­pu­je, gdje je i ka­ko do­sad igrao, ko­li­ko je go­lo­va pos­ti­gao, je li bio re­pre­zen­ta­ti­vac... Jer ku­pu­je se i

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.