Večernji list - Hrvatska - Obzor : 2019-09-07

Umire Li Nada Doista Posljednja : 23 : 23

Umire Li Nada Doista Posljednja

23 Politički magazin Obzor SUBOTA, 7. RUJNA 2019. Iznenađuju­ći podaci otkrivaju koji dio RH ima najveću razliku broja umrlih i rođenih • PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.