Večernji list - Hrvatska - Obzor : 2019-09-07

Istraživan­je Budućnosti : 29 : 29

Istraživan­je Budućnosti

29 Politički magazin Obzor SUBOTA, 7. RUJNA 2019. Jadranka Šepić, mlada hrvatska znanstveni­ca, dobila je šest milijuna kuna za svoj projekt • PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.