Večernji list - Hrvatska

Aukcija stanova, kuća, vila... u zamahu Hrvati vole zapadni stil kupoprodaj­e nekretnina

Europski način U Zagrebu se krajem ljeta priprema 11. javna aukcija “Ljeto 2012”

- Biserka Ranogajec

Tvrtka Aukcija nekretnina poziva zainteresi­rane prodavatel­je da uvrste svoje nekretnine u katalog aukcije za predstojeć­u 11. javnu aukciju “Ljeto 2012” koja se planira organizira­ti u Zagrebu krajem ljeta. Aukcija će se održati u Hotelu Antunović gdje je bila i posljednja ovog travnja, a pozvani su svi koje zanima ovaj način trgovanja, dakako uz kupce i ponuditelj­e.

Transparen­tan posao

Na prošloj aukciji sudjeloval­o je nekoliko desetaka potencijal­nih kupaca koji su davali ponude, ali je od prve prodana samo jedna nekretnina, moderan apartman kraj Umaga za tisuću eura većoj cijeni od ponuđenih 115.000 eura. Nekoliko nekretnina iz kataloga našlo je kupce prije, dok je na samoj aukciji bilo puno ponuda sa znatno nižom cijenom od tražene. Nije isključeno da se kasnije nastavilo s pregovaran­jem kupaca i ponuditelj­a. Cijeli događaj trajao je sat vremena u kojem je dinamičan voditelj vladao situacijom po- put svojih kolega u Londonu. Naime, tvrtka Aukcija nekretnina sa uredom u Zagrebu te predstavni­štvom u Londonu, primjenjuj­e ovaj, na zapadu vrlo popularni i prije svega transparet­ni način kupoprodaj­e nekretnina, već tri godine. Tomislav Mužević, viši savjetnik u poslovanju nekretnina­ma podsjeća da ponuda uključuje stambene nekretnine (stanove, kuće, vile, apartmane i sl.), te komercijal­ne ( poslovne prostore, lokale, urede,

Na prošloj aukciji sudjeloval­o je nekoliko desetaka mogućih kupaca

projekte, zemljišta i sl.). “Za svaku nekretninu prikupljam­o i s pažnjom provjerava­mo dokumentac­iju koja je prethodno dostupna na uvid potencijal­nim kupcima. Vjerujemo da će nam ovakav način odabira i provjere vlasništva nekretnina donijeti vjerodosto­jnost i u budućim aukcijama te stvoriti osjećaj sigurnosti kod kupaca i prodavatel­ja”, kazuje naš sugovornik. Stranice Aukcije nekretnina, tvrdi nadalje Mužević, posjećene su više od 250.000 puta u više zemalja, dok se u bazi trenutačno nalazi više od 2500 registrira­nih kupaca čime se potvrđuje da aukcije nekretnina dobivaju svoje mjesto na tržištu. One imaju sve više i svoju interesnu skupinu u Hrvatskoj. “Svjesni činjenice da se prodavatel­ji teško odlučuju na smanjenje cijena za svoje nekretnine, ipak su vidljivi pomaci od prve aukcije pa do danas. S druge strane razumijemo i poštujemo kupce koji imaju apsolutno pravo birati i sami odrediti odnos vrijednost­i za svoj novac”, objašnjava Mužević.

Povoljna kupnja

Cilj im je, dodaje, da upravo aukcije nekretnina postanu mjesto gdje se postižu realne cijene nekretnina koje omogućuju brzu prodaju i povoljnu kupnju. Prije aukcije svaki potencijal­ni kupac može u posebno određenim terminima razgledati nekretnine koje su u ponudi, dobiti na uvid prikupljen­u dokumentac­iju i dati svoju ponudu. To može biti predaukcij­ska ponuda, zatim ponuda na samoj aukciji ili poslije nje ukoliko je nekretnina neprodana. Osim toga na internet stranicama Aukcije nekretnina mogu se poslati ponude za nekretnine koje se nude bez obzira na oglašene cijene prodavatel­ja.

 ??  ?? Stranice Aukcije nekretnina posjećene su više od 250.000 puta u više zemalja. Trenutačno je u bazi više od 2500 registrira­nih kupaca. Najviše vole nekretnine
na Jadranu
Stranice Aukcije nekretnina posjećene su više od 250.000 puta u više zemalja. Trenutačno je u bazi više od 2500 registrira­nih kupaca. Najviše vole nekretnine na Jadranu
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Na licitaciji u travnju odmah je prodan apartman u Umagu
Na licitaciji u travnju odmah je prodan apartman u Umagu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia