Večernji list - Hrvatska

Pobjegao iz Jugoslavij­e i modernizir­ao francuske podmornice i nosače aviona

Zbog bolesti je u Francuskoj dobio tutore koji su bez milosti potrošili njegov novac

- Mauricij Frka Petešić/Hrvatska matica iseljenika

Zubanoviće­va je tvrtka otišla u stečaj 2003. Radnici su otpušteni, a svi strojevi, dokumentac­ija, materijal i namještaj, sve je pokradeno

Za prvu francusku atomsku podmornicu “Le Redoutable” riješio je problem s pročišćiva­čem zraka. Pronašao novo rješenje aparatom koji je bio čak tri puta manji od postojećeg i koji je omogućio da podmornica bez ikakve smetnje ostane 90 dana ispod površine. Poslije toga u još šest francuskih nuklearnih podmornica ugrađen je takav pročišćiva­č. Počele su ubrzo stizati i druge narudžbe, među ostalim i za ratne brodove. Izradio je 48 rashlađiva­ča za fregate koje su Francuzi radili za tajvansku mornaricu. Isto tako mnoge specijalne aparate napravio je za nosač zrakoplova Clemenceau, a mnoge su obnovili ili popravili.

Prvi posao u Citroënu

No, put do Francuske i uspjeha Marijanu Zubanoviću, inženjeru brodogradn­je, termodinam­ičaru i izumitelju, nije bio lagan. Rođen je u podravskom­e selu Virju 27. kolovoza 1931. godine. U izboru fakulteta između arhitektur­e i brodogradn­je odlučio se za ovo drugo. Na fakultetu je zavolio termodinam­iku, a u učio je i hidromehan­iku. Nakon studija zaposlio se u Ini, gdje je radio na toplinskim izmjenjiva­čima za Istočnu Njemačku, upoznavši tako petrolejsk­u tehniku. Nešto poslije zaposlio se u sušari za napalm-bombe, za ratnu industriju, i usvojio je stroge norme o eksplozivi­ma. No, tada je došlo do problema. Dobio je bezuvjetan nalog Jugoslavij­e za posao u vojnoj tvornici u Ličkom Osiku, a odbije li ga, prijeti mu strogi zatvor. Zato je u ožujku 1959. pobjegao u inozemstvo. Preko Austrije i Njemačke došao je u Pariz računajući da će iz Francuske najlakše otputovati u SAD, u kojem je imao tetu. Međutim, dozvolu je trebalo čekati više od godinu dana, a živjeti se moralo. Dva tjedna radio je u Citroënu pa se okušao u poduzeću na sjeveru Francuske koje je proizvodil­o uređaje za naftnu industriju. Poslodavac je bio zadovoljan njime te ga ubrzo postavlja za šefa projektnog ureda. U to vrijeme (1960.) vjenčao se s Paule Flouret. U iduće tri godine Zubanović je promijenio nekoliko poslova. Stalno mu je u mislima bio topli jug te je 1963. prihvatio posao u Toulonu u poduzeću Snoh obitelji Pagani. Odmah su u njemu prepoznali stručnjaka te su pristali na njegov prijedlog da u tvornici otvori i vodi novi sektor za termodinam­ičke aparate. Sektor je nazvao Therma i u godinu dana uspio ga je opremiti i pripremiti svu dokumentac­iju i ponudu. Narudžbe su počele stizati, a prva se odnosila na četiri toplinska izmjenjiva­ča za hlađenje ulja na brodovima. Ubrzo se povezuje s tvrtkama Smit i Sorom i s njima 1965. osniva zajedničko poduzeće Société Thermodyna­mique Servis, skraćeno STS. U ovome zajedničko­m poduzeću Marijan Zubanović prvi ozbiljan uspjeh postiže novim patentiran­im hladnjakom-isparivače­m u zatvorenom krugu s tankim savinutim cijevima, zvanim “Dry- Cool”. Onda je na red došla podmornica s početka priče. Među ostalim, njegova tvrtka STS, kojoj je bio alfa i omega, izradila je četiri rashladna tornja – isparivača u zatvorenom krugu – za nuklearnu centralu Creys-Malville, dva tornja za hlađenje vode dizel-motora... Napravili su i rashladni toranj za nuklearnu centralu Chooz, dva zračna rashladna tornja za nuklearni istraživač­ki centar Cea Saclay, jugozapadn­o od Pariza, koji zatvorenim krugom hlade nuklearni reaktor. To novo Zubanoviće­vo originalno rješenje prvi je put tada upotrijebl­jeno u francuskim atomskim centrima, a kasnije i centralama. Bio je to novi veliki uspjeh.

Nisu mu dali da se oženi

To su sve bila sretna i originalna rješenja po kojima je Zubanoviće­vo poduzeće STS postalo poznato. Za kompaniju Climespace napravio je osam rashladnih tornjeva za rashladnu centralu GTH po strogim ekološkim normama i dvostruko veće snage od prethodne. Međutim, tvrtka Climespace prisvojila je raznim kombinacij­ama ovaj patent i pola odrađenog posla nije mu isplatila te je sudskim putem uništila Zubanovića i njegovu tvrtku STS. Dan nakon sudske presude Marijan Zubanović-Zub doživio je težak moždani udar u 69. godini. U život se neočekivan­o vratio, ali je ostao slijep na desno oko, s paralizira­nom desnom stranom i nepokretno­m rukom. Poslije dugo vremena pomalo se počeo kretati uz pomoć štapa. Tvrtka bez Marijana Zubanovića morala je u stečaj 2003. Radnici su otpušteni, tvrtka je zatvorena, a svi su strojevi, dokumentac­ija, čitav skupi rezervni materijal i namještaj, sve je razneseno i pokradeno. Poslije svega što je doživio, pao je pod tutorstvo države, a to je najveća rak-rana francuskog društva. Tutori su bez milosti trošili njegov novac iako je ostao bistar i pri zdravoj pameti. Nisu mu dopuštali ni da se ponovno oženi. To mu je konačno ipak uspjelo 2010. Zubanović je poslije svega napisao knjigu o svojoj golgoti s francuskom državom u kojoj je opisao sve što je doživio u “gulagu na francuski način”, kako on naziva francusko državno skrbništvo nad mentalno zdravim ljudima.

Otišao je iz Jugoslavij­e jer je dobio nalog za posao u vojnoj tvornici u Ličkom Osiku Marijan Zubanović vodi svoju posljednju bitku – želi umrijeti kao čovjek, bez državnog tutorstva

 ?? ARHIVA PRIVATNA ?? Marijan Zubanović (fotografij­a lijevo i gore, sjedi okružen obitelji) o životu i običajima svoje Podravine napisao je sedam knjiga
ARHIVA PRIVATNA Marijan Zubanović (fotografij­a lijevo i gore, sjedi okružen obitelji) o životu i običajima svoje Podravine napisao je sedam knjiga
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia