Večernji list - Hrvatska

Jezično-pjesnička smotra Croatia rediviva ča-kaj-što

-

Svehrvatsk­a jezično-pjesnička smotra Croatia rediviva ča-kaj-što održava se večeras 26. put u Selcima na Braču u 21 sat. Na priredbi, koju je 1991. godine utemeljio dr. Drago Štambuk, liječnik, pjesnik, esejist i diplomat, gradeći je na ideji trojstveno­sti i koineizaci­je hrvatskoga jezika, sudjeluju: Božica Brkan, Sonja Bennet, Dubravka Borić, Diana Burazer, Marko Gregur, Vera Grgac, Stanka Gjurić, Božica Jelušić, Vjekoslava Jurdana, Veselko Koroman, Tomislav Milohanić, Delimir Rešicki, Zvonimir Sutlović, Ivana Šojat Kuči, Drago Štambuk, Tuga Tarle, Vlasta Vrandečić Lebarić, Đuro Vidmarović, Darija Žilić i drugi. Pjesnici nastupaju na Trgu Stjepana Radića, selačkoj Pijaci, gdje će na Zidu od poezije biti otkrivena ploča lanjskog 25. oliveatusa Veselka Koromana. Također, bit će izabran i ovogodišnj­i 26. poeta oliveatus kojega će dr. Drago Štambuk ovjenčati maslinovim vijencem. Organizato­re smotre, Udrugu Croatia rediviva, Općinu Selca i KUD Hrvatski sastanak, podupiru Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Matica hrvatska i Društvo hrvatskih književnik­a.

Utemeljite­lj smotre dr. Drago Štambuk maslinovim će vijencem ovjenčati 26. poetu oliveatusa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia