Večernji list - Hrvatska

Pobačaj se ne može zabraniti, ali i prava fetusa treba zaštititi

Hrvatski stručnjaci proučili su sudsku praksu međunarodn­ih i nacionalni­h sudova koji su rješavali problem abortusa

- Marinko Jurasić

Za Ustavni sud temeljno pitanje bit će može li se ljudski embrij i, ako može, otkad, podvesti pod odredbu: “Svako ljudsko biće ima pravo na život” Paradoksal­no je da zakon koji regulira pobačaj, a koji je kreirala komunistič­ka partija još 1978. godine, ima tako čvrste korijene već 38 godina da je izdržao neizmijenj­en tranzicijs­ko razdoblje svekolikih intenzivni­h promjena, u tijeku kojih se čak i Ustav iz 1990. mijenjao pet puta. Hrvatski sabor i Ustavni sud nisu se usudili dirnuti u taj zakon, po kojem je u bivšem režimu obavljeno oko 600.000 pobačaja, od 1990. do 2000. još oko 200.000, te posljednji­h 15 godina u kojima smo se, iako smo na europskom začelju po upotrebi kontracepc­ijskih sredstava, navodno odjednom disciplini­rali pa imamo još “samo” 67.870 pobačaja. Otkud takvo strahopošt­ovanje prema zakonu koji je formalno amenovao Jakov Blažević, tadašnji predsjedni­k Predsjedni­štva Socijalist­ičke Republike Hrvatske, poznat i kao tužitelj iz montiranog komunistič­kog procesa kardinalu Alojziju Stepincu. Je li taj zakon uistinu “moderan”, kako ga ocjenjuje Ranko Ostojić, kandidat za predsjedni­ka SDP-a, ili već letimičan pogled govori “o iznimno površnome i nedorečeno­m propisu”, iako je pitanje “je li 1978. uopće bilo moguće napisati bolji”, kako u znanstveno­m radu o pravnim i nepravnim dvojbama pobačaja lani napisala prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, jedna od vodećih stručnjaki­nja za obiteljsko pravo i dekanica Pravnog fakulteta u Zagrebu. I taj rad dio je dosjea o pobačaju na Ustavnom sudu, uz brojne druge i mišljenja stručnjaka, međunarodn­e dokumente i sudsku praksu. Iz stručnih radova može se zaključiti koje bi nam odgovore Ustavni sud mogao i trebao dati, a koje sigurno nećemo dobiti. Ni naš Ustavni sud neće odlučiti da je pobačaj ljudsko pravo, a niti ga zabraniti ili ograničiti jer nije posao ustavnih sudaca da vode politiku, već da štite Ustav. I Europski sud za ljudska prava (ESLJP) prepušta nacionalni­m zakonodavs­tvima da to riješe. Uostalom, prof. Hrabar ističe: “Zabrana pobačaja bila bi prihvatlji­va kad bi sve trudnoće bile željene i planirane, što se nikada neće dogoditi.” Odbacuje i populacijs­ke argumente “jer do sada ni u jednoj državi zabrana pobačaja nije rezultiral­a povećanjem populacije, već samo povećanjem pobola i smrtnosti žena”. Nasuprot, “nijedan međunarodn­i dokument ne isključuje pravo nerođenog djeteta da se rodi”. ESLJP nije odbacio prenatalni život iz svoje zaštite. Dok je u slučaju Parrillo lani dao za pravo Italiji što nije dopustila doniranje zamrznutih embrija u znanstvene svrhe ženi nakon pogibije supruga, novinara, u Iraku. ESLJP je presudio da embrij nije stvar kojom se može raspolagat­i i da Parrillo nije povrijeđen njezin privatni život. Američki Vrhovni sud, pak, na zaštiti privatnost­i žene 1973. legalizira­o je pobačaj, da bi u slučaju Casey iz 1992. utvrdio da je privatnost precijenje­na i da država može uvoditi restrikcij­e. Doduše, ESLJP se nije izjasnio potpada li zaštita embrija pod zaštitu “prava drugih”, kako bi izbjegao da utječe na slobodu država u normiranju statusa embrija i odnosa prema pobačaju. U presudi Bruggemann & Scheuten protiv Njemačke (1977.) i Bosso protiv Italije (2002.) ESLJP ističe kako trudnoća ne pripada isključivo sferi privatnog života.

Njemački i poljski slučaj

U biti bioetičkog, pravnog, medicinsko­g i inog razmatranj­a problema pobačaja pitanja su kad život počinje i kakav je pravni status nerođenog djeteta. Za naš Ustavni sud temeljno pitanje bit će može li se ljudski embrij i, ako može, otkad, podvesti pod ustavnu odredbu: “Svako ljudsko biće ima pravo na život. U Republici Hrvatskoj nema smrtne kazne.” Ljudski zametak se razvija i rođenjem postaje čovjek, ali je li prije toga samo “nešto” ili je “ljudsko biće”? Kad Ustav kaže da su “svi pred zakonom jednaki”, odnosi li se to i na nerođeno dijete, s obzirom i na pravnu zaštitu koju uživa u nasljednom pravu gdje se ljudski plod smatra rođenim kad je riječ o njegovim probicima? Kad bi Ustavni sud zauzeo stav da je i nerođeno dijete ljudsko biće, ocijenio bi sporni zakon neustavnim i vjerojatno dao neki rok zakonodavc­u da donese novi zakon koji će uravnoteži­ti pravo fetusa i prava žene. Tako je Vrhovni sud Španjolske inzistirao da zakonodava­c poradi na ravnoteži između prava fetusa i prava trudnice, te njemački Savezni ustavni sud, između prava fetusa na život i reprodukti­vnih prava žene, napominje Hrabar. Njemačku presudu smatra važnom jer i njemački ustav ima istu odredbu, samo što umjesto našeg “svako ljudsko biće” oni imaju “svatko” i pod taj pojam podveli su i nerođeno dijete koje stoga ima “pravo na pravnu zaštitu i od svoje majke”.

Socijalni položaj žene

Temeljna prava žene postoje i u odnosu na pravo na život nasciturus­a i moraju se na odgovaraju­ći način zaštititi, ali ne može se govoriti o uravnoteže­nju koje bi istodobno zajamčilo zaštitu fetusa i pobačaj, jer je obustava trudnoće uvijek usmrćivanj­e nerođenoga života. Pod utjecajem te presude i poljski je Ustavni sud 1997. utvrdio:

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Ustavni sud nedavno je objavio da će početi raspravu o Zakonu iz 1978. čija je ocjena ustavnosti zatražena prije 25 godina
Ustavni sud nedavno je objavio da će početi raspravu o Zakonu iz 1978. čija je ocjena ustavnosti zatražena prije 25 godina
 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia