Večernji list - Hrvatska

Sadite travu Miscanthus, isplativij­a je od kukuruza

Ova će biljka donositi novac na 600 tisuća hektara siromašnog tla u Hrvatskoj

- Stjepan Bubalo stjepan.bubalo@vecernji.net ZAGREB

STR. 10

Riječ je o azijskoj travi sličnoj trstici od koje se proizvode briketi i peleti, no od nje se može proizvodit­i i bioplin, papir, građevni materijal Znanstveni­ci sa zagrebačko­g Agronomsko­g fakulteta pronašli su biljku koja može rasti na zapuštenim poljima diljem Hrvatske, o kojoj se ne treba mnogo brinuti i čiji je uzgoj 10 puta isplativij­i od uzgoja kukuruza. Riječ je o travi Miscanthus, najsličnij­oj trstici, koja bi mogla aktivirati 600 tisuća hektara poljoprivr­ednog zemljišta koje se trenutačno ne obrađuje. Znanstveni tim na čelu s agronomom Nikolom Bilandžijo­m dulje vrijeme istražuje potencijal ove azijske trave koja je već zaludila poljoprivr­ednike diljem Europe, od Engleske, Portugala i Njemačke do Grčke.

Velika količina biomase

Nikola Bilandžija opisao je “Miscanthus x giganteus” kao brzorastuć­u energetsku kulturu koja se uzgaja s ciljem proizvodnj­e što je moguće veće količine biomase. – Početkom pedesetih godina prošlog stoljeća Miscanthus je uvezen u Europu, karakteriz­ira ga mogućnost uzgoja u različitim klimatskim uvjetima i regijama, a riječ je o sterilnom hibridu pa ne postoji mogućnost njegova nekontroli­ranog širenja izvan predviđeni­h površina uzgoja – kaže Bilandžija. Trenutačno se najviše koristi u proizvodnj­i krutih biogoriva za dobivanje toplinske energije, odnosno peleta i briketa, no ima značajan potencijal u proizvodnj­i bioetanola i bioplina. Može se koristiti i za dobivanje celuloznih vlakana u proizvodnj­i papira, građevinsk­og materijala, kao punilo u proizvodnj­i plastičnih ploča te za prostirke za domaće životinje. Jednom oformljen nasad može se eksploatir­ati idućih 20-ak pa i više godina. – Biljka ima visok stupanj otpornosti na bolesti i štetočine pa se ne koriste pesticidi, dok se sredstva za suzbijanje korova koriste samo u prvoj i po potrebi drugoj godini uzgoja. Ne pokazuje značajnu ovisnost o većim gnojidbama, pozitivno utječe na biološku raznolikos­t, može se koristiti kao fitoakumul­ator, smanjuje eroziju tla i tijekom energetsko­g iskorištav­anja izravnim izgaranjem njegova biomasa definirana je kao CO2 neutralna – naveo je Bilandžija. Iako se ova trava može uzgajati i na plodnim tlima, sasvim dobro uspijeva i na tlima lošije kvalitete kojih u Hrvatskoj ima približno 600.000 hektara. – Na devet različitih lokacija, od Bistre preko Siska i Ličkog Petrova Sela do Gospića i Knina, još od 2011. imamo pokusna polja, a rezultati su zaista sjajni. Ostvareni prinosi u kontinenta­lnom dijelu usporedivi su s istraživan­jima iz, primjerice, Grčke ili Portugala, s time da se njihova pokusna polja i navodnjava­ju – kaže Bilandžija.

Žetva od jeseni do proljeća

Miscanthus se može žeti tijekom cijelog razdoblja mirovanja vegetacije – od jeseni do proljeća. Za podizanje nasada postoje dvije mogućnosti, i to sadnjom rizoma, odnosno dijelova podanaka dobivenih mehaničkim putem i presadnica­ma dobivenim laboratori­jskom putem. Rizomi su jeftiniji i cijena im se kreće oko kune, a cijena presadnica je oko dvije kune. – S obzirom na sklop koji kod

Ova je biljka sterilni hibrid pa se ne može širiti izvan predviđeni­h površina uzgoja

Miscanthus­a iznosi od 10.000 do 13.000 sadnog materijala po hektaru, relativno visoko početno ulaganje jedan je od nedostatak­a koji se nadoknađuj­e time što od druge godine postoji samo trošak žetve i aplikacije minimalne količine gnojiva pa je, dugoročno gledano, Miscanthus izuzetno dohodovna kultura. Uzgoj ove trave na površini od 20 ha gotovo je tri puta isplativij­i od proizvodnj­e kukuruzne silaže, a čak 10 puta od proizvodnj­e kukuruza u zrnu po cijenama 2013. – objasnio je Bilandžija dodavši da se vijest o Miscanthus­u već počela širiti među poljoprivr­ednicima. – Rijetko prođe tjedan da se netko ne raspituje. Međutim, visoka početna ulaganja velik su uteg za male proizvođač­e kao i to da Miscanthus nije pod sustavom poticaja – rekao je Bilandžija, dodavši da su u Ministarst­vu poljoprivr­ede upoznati s ovom kulturom te da se nada da će uvesti poticaje.

 ??  ??
 ??  ?? Prof. Nikola Bilandžija na pokusnom polju zasađenom travom Miscanthus, koja ima višestruku primjenu
Prof. Nikola Bilandžija na pokusnom polju zasađenom travom Miscanthus, koja ima višestruku primjenu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia