Večernji list - Hrvatska

MOL-ov plan o biorafiner­iji u Sisku gubitak i za grad i za 500 radnika

S Račanovom Vladom Mađari su prije 13 godina sklopili dogovor i o modernizac­iji Ininih rafinerija, danas umjesto toga kuju planove kako da ugase i sisačku i riječku

- Lidija.kiseljak@vecernji.net

Sa sadašnjom preradom manjom od milijun tona sisačka rafinerija posluje pozitivno, ali MOL ima interes u Mađarskoj i Slovačkoj Lidija Kiseljak Kad je Vlada Ivice Račana prije trinaest godina prodavala udio Ine mađarskom MOL-u dogovorena je i modernizac­ija rafinerijs­kih postrojenj­a. No od toga do danas gotovo ništa nije učinjeno. Tada se očekivao procvat prerade nafte, veća proizvodnj­a i nova radna mjesta, no danas se rade nove studije, koje trebaju pokazati isplativos­t postojanja rafinerija pa se naginje i njezinu gašenju u Sisku, a vjerojatno i u Rijeci. Ali se isto tako kao kompenzaci­ja razmatra ideja o gradnji biorafiner­ije u Sisku, za što je već izrađena i studija.

Direktiva o bioetanolu

No bez obzira i na tu moguću kompenzaci­ju, grad Sisak bi gašenjem rafinerije ekonomski i socijalno puno izgubio, jednako kao i Ina i domaće gospodarst­vo. Jer, ako se i sagradi biorafiner­ija, kaže nam naš sugovornik, ostat će tek oko 100 zaposlenih, danas ih je 600, a kapacitet će biti toliki da se zadovolje europske direktive o obveznom sadržaju bioetanola u motornim gorivima. Kapacitet biorafiner­ije bio bi oko 100.000 tona, a investicij­a vrijedna oko 100 do 150 milijuna eura. No budući da u Hrvatskoj više nema projektnih kuća ili drugih subjekata koje bi takvu tvornicu mogle projektira­ti i graditi, morale bi se i za taj projekt koristiti usluge iz inozemstva. Prednost bi eventualno mogli dobiti domaći lokalni poljoprivr­ednici jer se može očekivati da bi se od njih otkupljiva­le sirovine za bioetanol tj. žitarice, uljarice i slično, no i to je upitno. Neke ekološke prednosti također bi se tako postigle jer bi se korištenje­m biogoriva omogućilo smanjivanj­e ispuštanja stakleničk­ih plinova u prometnom sektoru. Dio naših sugovornik­a smatra da bi bila ispravna opcija da opstane i postojeća rafinerija i da se dodatno gradi nova tvornica bioetanola jer da prostora i infrastruk­turnih preduvjeta ima. Sadašnja rafinerija ima više od dva milijuna korisnika, prerađuje domaću naftu koja je jeftinija od, primjerice, ruske ili bliskoisto­čne, a i sa sadašnjom preradom manjom od milijun tona posluje pozitivno. No već je prije zaključeno da, bez obzira na hrvatsku računicu, Mađari gledaju što je njima isplativij­e. Odnosno, zatvaranje­m hrvatske rafinerije u Sisku, pa onda i u Rijeci, domaća bi nafta odlazila prema MOLovim rafinerija­ma u Mađarskoj ili Slovačkoj. Tako se dogodilo da su, umjesto prvotnog razmišljan­ja da MOL i Ina budu ravnopravn­i partneri, te dvije tvrtke postale tržišni konkurenti, a pritom Ina sve više slabi. Mađari koriste situaciju u ko- joj Hrvatska nema ni energetsku strategiju, ni strategiju za Inu, pa su i prošli tjedan tijekom političke preokupaci­je sastavljan­jem Vlade iskoristil­i priliku i započeli probni transport sirove nafte iz Siska prema Rijeci, navodno s ciljem da konačna destinacij­a uskoro postane Mađarska.

Nema jamstva

Najlošija bi opcija bila zatvaranje rafinerije u Sisku, bez da se izgradi biorafiner­ija. Jer bez obzira na naručenu studiju, za gradnju tvornice za proizvodnj­u bioetanola još nema konkretnih dokumentac­ija ni početka radova pa ni jamstva da će se graditi kada se i ako zatvori postojeća rafinerija u Sisku. Tehnički ministar gospodarst­va Tomislav Panenić iskazao je nepovjeren­je i u opstanak ne samo sisačke nego i riječke rafinerije. Sada je na potezu novi ministar za energetiku i zaštitu okoliša, što će vjerojatno preuzeti Slaven Dobrović. Prvi test upravo će mu sigurno biti rafinerija u Sisku pa onda i cijela politika vezana za Inu i MOL.

Novom ministru za energetiku i zaštitu okoliša prvi će test biti sisačka rafinerija i Ina Mađari koriste situaciju u kojoj Hrvatska nema ni energetsku strategiju ni strategiju za Inu

 ?? NIKOLA ČUTUK/PIXSELL ?? Tehnički ministar Panenić iskazao je nepovjeren­je u opstanak i sisačke i riječke rafinerije
NIKOLA ČUTUK/PIXSELL Tehnički ministar Panenić iskazao je nepovjeren­je u opstanak i sisačke i riječke rafinerije

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia