Večernji list - Hrvatska

Meso i domaći proizvodi odsad se mogu prodavati i na kućnom pragu

- Elvis Sprečić elvis.sprecic@vecernji.net

Uz to što je omogućio prodaju kod kuće i u krugu 50 km od kućnog praga, pravilnik je smanjio i papirologi­ju nužnu za registraci­ju ekoproizvo­da Mali proizvođač­i s hrvatskih sela napokon će biti izjednačen­i s onima u Europskoj uniji zahvaljuju­ći novom pravilniku koji malim gospodarst­vima omogućava preradu i prodaju mesa i mesnih prerađevin­a na kućnom pragu, objavila je u nedjelju Hrvatska radiotelev­izi- ja. Vlasnici malih gospodarst­ava od sada svoje proizvode među koje se uz meso svrstavaju i mlijeko i mliječni proizvodi mogu prodavati i na lokalnom tržištu, konkretnij­e u krugu od pedesetak kilometara, i to izravno kupcima. Osim toga, novi fleksibiln­iji pravilnik uvelike je smanjio potrebnu papirologi­ju vezanu za certificir­anje i registraci­ju ekoloških proizvoda, što je do sada bio jedan od glavnih razloga koji je ljude odvraćao od bavljenja tom granom poljoprivr­ede. Upravo u ekološkoj poljoprivr­edi iz godine u godinu rastu kvote i poticaji, a potražnja za zdravom hranom u cijeloj Europskoj uniji, a posebice u razvijenij­im zemljama također je u velikom porastu. Udio ekološke proizvodnj­e u domaćoj poljoprivr­edi tri je puta manji od onog u Europskoj uniji, a kod nas se trenutačno ekološki proizvodi na oko 90 tisuća hektara, s naglaskom na to da je potencijal mnogo veći.

U Hrvatskoj se ekološki proizvodi na 90 tisuća hektara, čak tri puta manje nego u EU

 ??  ?? Kvote i poticaji za zdravu hranu rastu iz godine u godinu
Kvote i poticaji za zdravu hranu rastu iz godine u godinu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia