Večernji list - Hrvatska

Ovršenima će država platiti podstanars­tvo 18 mjeseci

Ipak rasprava o zakonima o HRT-u, HNB-u, lokalnim izborima...

- ZAGREB ljubica.gataric@vecernji.net Ljubica Gatarić

Politički najškaklji­vija zakonska izmjena vezana je uz Hrvatsku narodnu banku budući da dovodi u pitanje kadrovsku politiku HNB-a Prije predstavlj­anja nove Vlade, zastupnici će danas pokrenuti raspravu o nekoliko zakona kojima je Most uvjetovao ulazak u Vladu. Hitna će se rasprava povesti samo o promjenama zakona o financiran­ju političkih aktivnosti dok će šest ostalih zakona proći redovnu proceduru. S pozicije građana, svakako je najzanimlj­iviji Ovršni zakon po kojemu će država na neki način preuzeti brigu o građanima koji zbog ovrhe završe na cesti.

Nema zabrane ovrhe

Zakon neće zabraniti ovrhu nad jedinom nekretnino­m dužnika, no sve koji izgube stanove država će zbrinuti sljedećih godinu i pol. Predlagač zakona procjenjuj­e da će godišnje država morati osigurati smještaj za stotinjak ovršenih obitelji, za što treba osigurati između 3 i 5 milijuna kuna, no plaćeni najam koristit će se kao iznimka, dok bi prednost trebalo biti davanje na korištenje nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske. Nužni smještaj ipak bi se dodjeljiva­o prema socijalnim kriterijim­a, što znači da obitelji moraju zadovoljit­i uvjete za primanje mjesečne naknade. Zakon propisuje da nitko ne može za najamninu dobiti više od 51.399 kuna, odnosno više od 2850 kuna mjesečno, no stvarni iznos najamnine određivat će Centri za socijalni rad prema mjestu stanova- nja dužnika. Što će biti nakon 18 mjeseci, nitko ne kaže, no može se pretpostav­iti da će svi koji pod ovrhama izgube vlastite stanove i kuće nastojati biti što dulje u državnim stanovima. Analiza je pokazala da je posljednji­h godinu dana na elektronič­koj javnoj dražbi ponuđeno 425 ovršenih nekretnina, no kod manje od trećine vlasnika to je bila jedina nekretnina: 130 dužnika živjelo je u nekretnini nad kojom je provedena ovrha, s tim što je njih 90 bilo prijavljen­o i na toj adresi, a oko 40 ovršenika nije imalo prebivališ­te na adresi nekretnine, ali su u njoj živjeli. Iz sadašnjeg će se ovršnog zakona izbaciti rješenje prema kojemu ovršenik ima pravo biti podstanar u izgubljeno­j nekretnini godinu dana od prodaje uz opasku da “navedeno rješenje nije zaživjelo u praksi”. Politički najškaklji­vija zakonska izmjena vezana je uz Hrvatsku narodnu banku, budući da zakon o HNB-u ulazi u red propisa koji se ne mogu mijenjati bez konzul- tacija s Europskom središnjom bankom. Od tri promjene koje predlaže Most sa stručnog je stajališta najspornij­e ograničenj­e da pojedinac može biti biran u Savjet HNB-a samo dva mandata.

Udar na stručnost HNB-a

To nema nijedna zemlja jer se time onemogućuj­e da neko tko je viceguvern­er dva mandata, a to su iznimno stručni ljudi u svojim područjima, bude nakon toga izabran za guvernera. Sve ozbiljne države guvernere traže upravo među viceguvern­erima, koji su ujedno članovi Savjeta HNB-a. Prijedlog Mosta de facto bi onemogućio najkvalite­tnijim stručnjaci­ma da postanu guverneri. Most također želi glasovanje o izvještaji­ma HNB-a u Saboru, što jedina od članica EU ima Češka i zbog toga je na udaru Europske komisije. Treća bi novost bila da bi Državni ured za reviziju kontrolira­o “učinkovito­st” HNB-a uz opasku predlagača da time ne bi ugrožavao monetarnu neovisnost središnje banke.

Nismo toliko bogati da školujemo i svakih 12 godina mijenjamo monetarne stručnjake ‘DVA MANDATA I GOTOVO’ Savjet HNB-a, najviše tijelo središnje banke, Most limitira na dva mandata, čega nema ni u jednoj državi

 ??  ?? Danas kreće rasprava o zakonskim prijedlozi­ma Mosta. Novi predsjedni­k Sabora popustio o pitanju procedure
Danas kreće rasprava o zakonskim prijedlozi­ma Mosta. Novi predsjedni­k Sabora popustio o pitanju procedure
 ??  ?? Guverner Boris Vujčić i vrh HNB-a opet na udaru Mosta
Guverner Boris Vujčić i vrh HNB-a opet na udaru Mosta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia